– Ska ta oss närmare en modern lagstiftning

Enkät: Så tror spelbolagen om utredningen

SPEL

I dag presenterar Jan Nyrén spelutredningen.

Vad kan vi vänta oss för besked?

Vad kommer spelbolagen att göra beroende på vad utredningen lägger fram för förslag?

Här svarar sex spelbolag på frågorna som kan avgöra deras framtid.

Frågorna till spelbolagen:

1) Vad är ett positivt besked för er? Hur agerar ni då?

2) Vad är ett negativt besked för er? Hur agerar ni då?

3) Vilket besked förväntas komma på måndag, tror ni?

FAKTA

Så svarar spelbolagen:

Andreas Jansson, kommunikationsdirektör för Svenska Spel:

1) – Ett förslag som leder till att det blir ordning och reda på spelmarknaden. Att alla aktörer respekterar och följer reglerna.

2) – Ett besked som innebär att det går att fortsätta att bryta mot reglerna utan att något händer.

3) – Vill inte spekulera om det.

Lasse Dilschmann, VD för Ladbrokes i Norden:

1) – Ett licenssystem som konkurrensutsätter hela spelmarknaden och alla distributionskanaler, med tydliga restriktioner av marknadsföring, spelansvar och distribution.

– Absolut avgörande för en lyckad omreglering är att skattesatser hamnar i paritet med andra konkurrensutsatta spelmarknader, då väljer de utländska spelbolagen att ingå i regleringen och då kan finansiering av alla inblandade aktörer säkras, inklusive ett kraftigt sänkt pris för spelkonsumenterna.

Hur agerar ni då?

– Vi ansöker om licens och underkastar oss samtliga krav i det regelverk regleringen innebär.

– Om regleringen medger fysisk distribution, till exempel butiker eller ombud, står vi beredda att rulla ut sådan verksamhet eftersom just butiksverksamhet är vår kärnaffär i Storbritannien. Vi har av just dessa anledningar ansökt om spellicenser både avseende online och butik ett flertal gånger både i Sverige och i övriga nordiska länder men hittills alltid fått nej.

2) – En reglering som inte blir kommersiellt attraktiv för spelbolagen, antingen i form av icke marknadsmässiga skattesatser (monopolskatt) eller i form av att olika distributionskanaler hanteras felaktigt eller allt för selektivt.

– Om det blir så kommer bolagen inte att söka licenserna och framför allt kommer spelkonsumenterna och de spelberoende att bli de stora förlorarna. Spelkonsumenterna eftersom de får en för dyr och för dålig produkt, och de spelberoende eftersom incitamenten för att begränsa problemspelande inte ges, som vi har det i dag.

Hur agerar ni då?

– Vi utgår ifrån att en omreglering av spelmarknaden rymmer en sund affär för oss. Om den inte gör det får vi ta ställning till det då, vår strategi är dock att alltid finnas inom ramen för befintlig lokal reglering om det finns möjlighet.

3) – Vi hoppas på en konstruktiv spelreglering som konkurrensutsätter spelmarknaden och bättre än i dag kan hantera spelansvar. Att döma av de signaler vi fått från de ansvariga under en lång tid är det dock oklart om detta verkligen blir verklighet.

– Det finns en möjlighet att regeringen via spelutredningen söker fortsatta möjligheter att skydda statens nuvarande intäkter via spelmonopolet och att spelutredningen därför kommer att innebära en fortsatt socialisering av spelmarknaden, med höga priser och stora förluster för spelkonsumenter, spelberoende och samhället i stort som följd.

Petter Nylander, VD för Unibet:

1) – Det mest rationella förslaget skulle vara att avskaffa hela spelmonopolet, sälja ut det statliga spelbolaget Svenska Spel och införa en reglerad spelmarknad med konkurrens.

– Med dagens system tillåts över 2 000 krogar och pizzerior att bedriva spelverksamhet i en miljö där det ofta serveras alkohol. Samtidigt förbjuds noterade börsbolaget Unibet och andra privata spelföretag, som har spellicens i ett annat EU-land, att bedriva verksamhet i Sverige.

Hur agerar ni då?

– Som den största privata aktören i Sverige kommer vi i så fall att söka en spellicens.

2) – Ett negativt besked, som tyvärr också är det mest sannolika alternativet, är ett förslag som går ut på att låta staten behålla monopolet på de mest lönsamma spelen och endast tillåta konkurrens inom vissa spelformer.

– Ett annat negativt och högst irrationellt förslag skulle vara att blockera spelsajter för svenska medborgare. Ett sådant förslag bedömer vi som mindre sannolikt eftersom det strider mot EG-rätten och dessutom innebär en begränsning av internet och den personliga integriteten.

Hur agerar ni då?

– Det beror på villkoren för en spellicens och vad licensen omfattar, men vår ambition är att söka speltillstånd i Sverige.

3) – Utredningsdirektiven är väldigt specifika. Om utredningen följer direktiven kan vi vänta oss ett förslag som går ut på att staten behåller monopolet på så kallade farliga spel, till exempel enarmade banditer och casinon. Andra spel, som lotter och sportspel, kommer att öppnas för konkurrens där privata spelföretag kan söka licens för att bedriva dessa spel i Sverige.

Pontus Lindwall, VD för Betsson:

1) – Att man moderniserar lagstiftningen så att vi kan konkurrera med Svenska Spel och ATG på samma villkor – inom alla spelformer.

Hur agerar ni då?

– Då överväger vi att söka licens här i Sverige.

2) – Att utredaren utan saklig grund låter staten fortsätta ha monopol på vissa spelformer.

Hur agerar ni då?

– Då blir vi ilskna och besvikna, och så fortsätter vi erbjuda Betssons kompletta produktutbud under vår EU-licens.

3) – Utredaren har haft ett svårt uppdrag och det är tyvärr en kontroversiell fråga, men vi förväntar oss att förslaget åtminstone ska ta oss en bit närmare en modern lagstiftning där konsumenten har valfrihet. Precis som de har på alla andra produkter!

Dan Vikman, informationschef för Expekt:

1) – Alla monopol faller förr eller senare och om en bred, positiv lösning förelås i utredningen blir det i så fall en omreglering under kontrollerade former men med vettiga konkurrensvillkor. Detta är bara ett första steg, men det är rätt väg.

Hur agerar ni då?

– Vi kommer i så fall att göra en noggrann analys av de affärsmässiga effekterna beronde på förslagets detaljerade uformning för att se vägen fram.

2) – Att det blir en rejäl, politisk papperstiger, en mycket begränsad öppning som fortsatt skyddar det svenska monopolet på olika sätt.

Hur agerar ni då?

– I så fall fortsätter vi med lobbying och påtryckningar på sedvanligt sätt.

3) – Vi lämnar detta till Jan Nyrén, han har bollen och vi är beredda på hans passning hur den än ser ut. Men det skulle inte överraska om förslaget blir mer likt den hårt reglerade italienska modellen än den riktigt breda lösning vi ser i Storbritannien.

Robin Hoyle, VD för Betway:

1) – Att den statliga utredningen ger privata spelbolag möjlighet att verka på den svenska marknaden på samma villkor som Svenska Spel.

Hur agerar ni då?

– I så fall får vi lägga om vår strategi. I dagsläget känns det dock som en ren utopi. Svenska Spel är en stor inkomstkälla för staten och staten vill inte öppna upp för konkurrens.

2) – Varje spelform som Svenska Spel får behålla sitt monopol på är ett negativt besked, både för de svenska spelarna och för oss privata spelbolag.

Hur agerar ni då?

– Vi behåller vår bas på Malta och fortsätter att erbjuda våra spelare underhållande spel till konkurrenskraftiga priser i enlighet med EG-rätten.

3) – Vi räknar med att utredningen föreslår att spelmonopolet luckras upp precis så lite som är nödvändigt för att Sverige inte ska dras inför EG-domstolen av EU-kommissionen. Nästan hela monopolet kommer att förbli intakt.