Svenska Spel kan förlora Stryktipset

Två alternativ till ny spelreglering i Sverige

Foto: ap. bilden är ett montage
kan försvinna Spelutredningen som presenterades i dag har lämnat två förslag på hur spelet i landet ska regleras. I det andra förslaget kan tips- och oddsspel öppnas upp för olika aktörer, vilket skulle göra att Svenska Spel blir av med bland annat Stryktipset.
SPEL

Spelutredningen lämnar två olika förslag på hur spel ska regleras i Sverige i framtiden.

Enligt det första alternativet ska det nuvarande systemet i stora drag bevaras.

Det andra alternativet är att öppna upp tips- och oddsspel för olika aktörer.

Spelutredningen lämnar i sitt betänkande som kom i dag två olika förslag på hur lagstiftningen kring spel ska se ut i Sverige i framtiden.

Enligt det första förslaget ska en lotterilag införas, som bygger på den nuvarande lagen.

Bygger på licenser

I den nya lagen ska alla spelformer vara lagreglerade. Bland annat förslås en åldersgräns på 18 år för att få delta i lotterier.

Spelutredningens andra alternativ bygger på ett licenssystem som ska omfatta vadhållning (oddsspel och tipsspel) med undantag av vadhållning kring hästtävlingar. Enligt detta alternativ kommer Svenska spel inte längre anordna odds- och tipsspel.

IP-adresser kan blockeras

De aktörer som har tillstånd att bedriva den här typen av spel ska då skyddas mot ottillåten konkurrens genom att andra aktörers IP-adresser blockeras och att banköverföringar blockeras.

Spelutredningen föreslår också att fysiskt pokerspel i turneringsform även i fortsättningen inte tillåts. En 18-årsgräns för att delta i lotterier föreslås också.

Spelutredningen föreslår också ett skärpt så kallat främjandeförbud.

Enligt förslaget ska förmedling av insatser till ottillåtna lotterier förbjudas, dels genom att penningstransaktionerna stoppas, dels genom att kommunikationsföretag ”inte får förmedla kommunikation från sina kunder till domännamn och IP-adresser för otillåtna speltjänster.”

FAKTA

Spelutredningen i korthet:

Spelutredningens förslag innebär i korthet följande:

Alla spel och lotterier blir författningsreglerade.

All tillstånds- och tillsynsverksamhet centraliseras till Lotteriinspektionen, som därmed även kommer att meddela tillstånd för lotterier som anordnas av AB Svenska Spel och ATG.

Lotteriinspektionen får ansvar för i princip samtliga nya uppgifter som följer av förslagen. Inspektionen får ett sektorsövergripande helhetsansvar och föreslås därför byta namn till Spelmarknadsinspektionen.

De ur spelberoendesynpunkt mest problematiska spelen (spelautomater, kasinon och interaktiva spel på Internet, såsom Internet-poker, Internet-bingo och skraplotter på Internet) ska endast få anordnas av AB Svenska Spel.

Det införs särskilda regler för marknadsföring av lotterier till konsumenter.

En generell åldersgräns på 18 år införs för att få delta i lotterier.

Det införs krav på att lotteriombuden, det vill säga. återförsäljarna av lotterier, innehar ett särskilt tillstånd för sin verksamhet.

Det ställs krav på att anordnare av lotterier tillhandahåller information om bland annat risken för spelberoende och att anordnare även utvecklar handlingsprogram mot spelets risker.

Det införs förbud mot förmedling av insatser avseende otillåtna lotterier och förbud mot förmedling av kommunikation till IP-adresser och domännamn för ett sådant lotteri.

Sanktionssystemet effektiviseras, bland annat genom att Lotteriinspektionens vitesförelägganden som huvudregel ska gälla omedelbart och att inspektionen vid överträdelser av lotterilagen får förena en anmärkning eller varning med en straffavgift på lägst femtusen kronor och högst fem miljoner kronor.

Statens folkhälsoinstitut föreslås få en särskild uppgift att stödja utveckling och utvärdering av vård- och behandlingsprogram för spelberoende.

Samtliga regler föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Källa: regeringen.se