Medicin gjorde patient till spelmissbrukare

Biverkningen anmäld till Läkemedelsverket.

SPEL

En kvinna i Örebro län kan ha blivit spelberoende av Parkinsonmediciner.

Nu är den ovanliga biverkningen anmäld till Läkemedelsverket.

– Det här är en biverkan som är känd sedan tidigare, säger doktor Eva Macri på Läkemedelsverkets biverkningsenhet.

En 50–årig kvinna i Örebro län fick 2004 diagnosen Parkinson. Sedan 2006 har hon medicinerats med två olika typer av mediciner mot sin sjukdom där båda vid höga doser kan ge ovanliga biverkningar som gör att patienten får ett onormalt beteende.

Det kan handla om ett ovanligt spelbegär, ökad sexuell lust, hetsätning eller tvångsmässigt shoppande.

Okontrollerat spelbehov

Enligt Nerikes Allehanda tog kvinnan under sommaren själv kontakt med sjukvården i Örebro efter att ha läst om biverkningarna i en patientbroschyr. Hon berättade då att hon under det senaste halvåret hade haft problem med allt för mycket spelande över Internet. Hon hade haft svårt att kontrollera såväl spelandet som insatserna och förlusterna hade ökat markant.

Det var när hon läste patientbroschyren som hon förstod sambandet.

Än i dag uppger kvinnan att hon lider av biverkningarna.

Anmäldes av sjukhusläkaren

Nu har hennes sjukhusläkare gjort en anmälan till Läkemedelsverket.

– Det här är en biverkan som är känd sedan tidigare och som finns i produktinformationen för båda de aktuella medicinerna. Därför händer det inte så mycket med den här anmälan annat än att den registreras i våra rapportsystem för biverkningar, säger doktor Eva Macri på Läkemedelsverkets biverkningsenhet till Nerikes Allehanda.