”Monopolet kommer att förklaras olagligt”

Betsson fortsätter med spelbutiken trots polisanmälan och hot om vitesföreläggande

SPEL

I fredags öppnade det utländska spelbolaget Betsson sin första spelbutik i Sverige på Götgatan i Stockholm.

De blev anmälda av Lotteriinspektionen för brott mot främjandeförbudet enligt lotterilagen. Dessutom hotas de av vitesföreläggande.

– Vi är övertygade om att spelmonopolet kommer att förklaras olagligt av EG-domstolen, säger Betssons vd Pontus Lindwall.

Foto: minimedia
Betssons vd Pontus Lindwall.

Lotteriinspektionen har polisanmält Betsson för brott mot främjandeförbudet enligt Lotterilagen och hotar dessutom bolaget med vitesföreläggande.

I ett pressmeddelande skriver Betsson så här:

Betsson har för avsikt att driva butiken vidare eftersom det finns stöd för butikssatsningen i EU-rätten. Betsson är övertygad om att det svenska spelmonopolet är olagligt. Om staten vidtar åtgärder som på något sätt skadar Betsson kommer företaget att begära kompensation.

”Riskfyllt agerande”

– Mot bakgrund av det rådande rättsläget är Lotteriinspektionens agerande mycket riskfyllt. Om dessa åtgärder på något sätt skadar Betsson kommer vi att begära kompensation. Vi är övertygade om att spelmonopolet kommer att förklaras olagligt av EG-domstolen, säger Betssons vd Pontus Lindwall i ett pressmeddelande.

”Mycket förvånad”

Inför butikslanseringen hade Betsson möte med Lotteriinspektionen för att få inspektionens syn på rättsläget.

– Vid mötet framgick att Lotteriinspektionen principiellt höll med oss om att främjandeförbudets laglighet är tveksam. Jag är därför mycket förvånad över Lotteriinspektionens agerande. Som myndighet borde man avstå från att vidta åtgärder som kan skada enskilda och företag när den rättsliga grunden är tveksam, fortsätter Lindwall i pressmeddelandet.

ARTIKELN HANDLAR OM