TV4: Vi ser positivt på det här förslaget

Välkomnar reklamavbrott mitt under matcher

SPORTBLADET

TV4 ser positivt på förslaget att tillåta kortare reklamavbrott i samband med sportsändningar.

Och kanalen kan tänka sig att sända reklam mitt under en pågående fotbollsmatch.

– Vi måste jobba med att hitta naturliga avbrott där det kan vara okej att stoppa in reklam, säger TV4-gruppens kommunikationschef Gunnar Gidefeldt.

I dag får ett reklamavbrott i svensk tv inte understiga en minut.

Men från och med januari 2013 kan det bli ändring på det.

Kulturdepartementet har nämligen lagt fram ett förslag, förenligt med EU:s direktiv, om att tillåta kortare reklampauser i samband med i huvudsak sportsändningar.

Det innebär att det skulle vara fritt fram för kommersiella tv-bolag att bryta för reklam mitt under pågående matcher, exempelvis när en fotbollsspelare ligger skadad.

”Väldigt positivt”

Och TV4-gruppen välkomnar förslaget.

– Vi ser väldigt positivt på det här – det skulle öppna nya möjligheter och bidra till bättre sändningar, säger kommunikationschefen Gunnar Gidefeldt.

På vilket sätt?

– Som det är i dag måste vi packa ihop all reklam i flera minuter långa sjok. Skulle det här förslaget gå igenom skulle vi kunna sprida ut reklamen och på så sätt disponera sändningarna bättre. För det handlar ju inte om att det blir mer reklam, bara om själva dispositionen.

Skulle ni kunna tänka er att sända reklam mitt under en pågpende fotbollsmatch?

– Det är en möjlighet, men absolut inte optimalt. Fotbollen har ju just det problemet att reklamen packas ihop mellan halvlekarna, och i den meningen skulle det vara bra att kunna sprida ut den. Men samtidigt vill vi ju inte riskera att våra tittare missar kritiska delar av matcherna, och eftersom fotbollen inte har några naturliga avbrott – förutom halvtidsvilan – är det svårt.

”Hitta naturliga avbrott”

– Men det är det vi måste jobba med, att försöka hitta naturliga avbrott som har en någorlunda bestämd längd. Då tror jag att tittarna kan leva med att det bryts in lite reklam då och då.

Gidefeldt påpekar dock att reklaminslagen snarare skulle komma till pass i sporter som har just naturliga avbrott, exempelvis tennis och ishockey.

– I tennis byter de sida då och då och det tar ett tag innan spelet kommer igång. I ishockey finns det så kallade powerbreaks. Det är i de lägena som vi vill lägga in reklam, inte under spelets gång, säger han.

Ni har fått mycket kritik för reklamen under skidskyttesändningarna. Vad säger du om det?

– Självklart lyssnar vi på vad våra tittare säger och tar till oss av det. Men vi är ju en kommersiell kanal och måste sända reklam. Så är det bara. Och även i skidskyttet handlar det ju om det som jag redan har varit inne på, att hitta naturliga avbrott och skeden då reklamen kan disponeras. Vi vill skapa en bättre produkt för tittarna och ser möjligheter till förbättringar kontra det system som gäller i dag.