”Låt pokalerna stanna i Sverige”

Läsarna har delade meningar om Borgs bucklor

SPORTBLADET

”Nä varför slösa pengar på gamla reliker som istället kan satsas på ungdomsidrott”.

Läsarna har har olika meningar om hur viktigt det är att Björn Borgs Wimbledon-pokaler stannar i svensk ägo.

Frågan löd hur vida Riksidrottsförbundet borde köpa in dessa pokaler.

Så här skriver Tompa: ”När vi talar om Borg och om alla hans segrar så är vi alla stolta för att han är svensk. Men när det går dåligt för honom är det rätt åt han. Jag tycker vi ska bevara den stolthet vi känner över Borg och på samma gång hjälpa en nationalhjälte i nöd. Pokalerna ska på museum”.

Han får medhåll av bronco: ”Självklart, det kommer aldrig hända igen att någon i världshistorien tar 5 (fem) raka Wimbledonsegrar”.

Att Björn Borg är en uppskattad idrottsman är det inget tvivel om.

”Ja absolut, Björn är en av Sveriges första, största och bästa idrottsman genom tiderna, så idrottsförbundet bör köpa in pokalerna”. Och hon tycker att idrottsförbundet överhuvudtaget ska: ”vara med och ta till sig och visa hur mycket vi svenskar uppskattar våra stora idrottskillar /tjejer”.

"Viktigare saker att lägga pengar på"

Andra tycker att Riksidrottsförbundet har viktigare saker att lägga sina pengar på.

”Nä varför slösa pengar på gamla reliker som istället kan satsas på ungdomsidrott” skriver Pablo.

Han får medhåll av Pålle: ”Jag tycker inte att Riksidrottsförbundet skall slänga ut miljoner på att köpa pokalerna. Dem är historia och det är bättre att satsa pengarna på framtiden där andra idrottsintresserade ges möjlighet att träna och utöva sin sport”.

Några läsare ställer sig frågande till om de har ett värde för någon annan än Björn Borg: ”Ett pris har inget penningvärde, ett pris har ett värde för personen som fått det” skriver Niklas.

”Fattar inte hypen, några gamla pokaler o racketar” menar Skillz.

Museum för pokalerna

Många läsare vill hur som helst att pokalerna ska finnas till allmän beskådan. Och att det är viktigt att de stannar i Sverige.

Mina: ”Han kan skänka pokalerna till sin gamla hemma klubb som har ställt upp på björn borg i hans tidiga karriär.

Rickard föreslår: ”Ha dom i en monter på Kungliga Tennishallen för allas beskådning”.

Tennis –: ”På något sätt tillhör hans segrar och karriär Sveriges historia och kommer aldrig att ske igen. Det vore väl bra om svenska staten, någon direktör som har för mycket pengar eller någon annan rik person kunde köpa dessa klenoder och skänka till svenska staten för att sedan placeras på museum”.

Birgitta Wilén