Goop: Är stallets bästa chans på V64

Hösten är här. Ändå har de stora utdelningarna uteblivit på V75. Det ska så mycket till för att man ska lyckas som aktiv.

För att vinna ett V75-lopp behövs inte bara en bra häst.

Det behövs ett bra spår, helst framspår.

Plus att det också ska vara form på stallet och att du ska få

rätta loppet.