Kuskintervjuer Solvalla 1/11

1 Ymers Amber (Erik Adielsson) läser ni om till vänster i Stig H Johanssons egen krönika om V64.

2 Pickering (Maria Ottosson) är väldigt snabb ut.