Lunchdubbel, trio och V4 Skellefteå 7/6

1 Nickel Tabac – Eriksson J 0 0 0 3 0 28,8

2 Järvex – Lundberg P 0 5 d 0 6 29,7

3 Jernfaks – Gren K G 0 d k 5 0 30,7

4 Bol Anita – Gustafsson P 1 1 1 0 1 29,4

2?160 m