”Det handlar inte om att sätta munkavle”

TRAV

Svensk Travsports generalsekreterare Johan Lindberg om uppförandekoden som skapat debatt

Foto: Svensk Travsports Johan Lindberg

Svensk Travsports uppförandekod har skapat stor debatt i trav-Sverige.

Flera travprofiler tolkar det som att förbundet vill tysta kritiker.

– Det handlar inte om att sätta munkavle, säger Johan Lindberg, generalsekreterare på Svensk Travsport, till Trav365.

Efter ett initiativ från Tränarnas Riksförbund finns det en Code of Conduct som döpts till ”Vårt Sätt”, i trav-Sverige.

Det är en uppförandekod som beskriver riktlinjer för vad var och en bidrar med för att skapa en trovärdig och attraktiv travsport.

Man ska bland annat sätta hästens väl i centrum, visa respekt för fattade beslut och försöka locka fler människor till travsporten.

Nu vill Svensk Travsport ta det här vidare, i protokollet från senaste styrelsemötet går det bland annat att läsa:

Styrelsen har under ett antal tillfällen diskuterat såväl Svensk Travsports etiska plattform i sin helhet som Vårt sätt, den Code of Conduct som TR tagit fram och som GS informerade om på styrelsens möte i november 2014. Man konstaterade då att den befintliga Vårt sätt saknade konsekvenser, vilket behövs för efterlevnaden av en uppförandekod. Styrelsen slog fast att sporten behöver en ny uppförandekod med konsekvenser och den ska omfatta fler än licensierade aktiva. I koden ska tillämpliga delar från Vårt sätt användas. Betonades särskilt att arbetet ska genomföras av eller i nära samverkan med förbundsjuristen

Det har rört upp känslor i trav-Sverige.

Jättebra menar en del, katastrofalt tycker andra.

Bland annat travbloggaren och journalisten Lennart Persson skrev så här under onsdagen:

– Det innebär således att de som offentligt kritiserar travsporten skall kunna bestraffas: Med böter, avstängning eller kanske i slutändan med indragen licens, skriver han.

– ST försöker alltså hitta nya vägar för att får stopp på den kritik som sprids via media. Inte minst genom Stefan Melander och Lutfi Kolgjini som båda har rejäla plattformar där de kan framföra sina budskap, fortsatte han.

”Ett uppdrag från styrelsen”

Svensk Travsports generalsekreterare, Johan Lindberg, svarar på den kritik som Svensk Travsport fått sedan protokollet från styrelsemötet blev publikt, och förklarar också vad de vill med uppförandekoden.

– Det är ett uppdrag som finns från styrelsen, att vi ska titta över det här och utgå från ”Vårt sätt”, som är Tränarnas Riksförbunds Code of Conduct. Det är ett dokument som de själva tagit fram och det tycker jag är en bra start. Det här är väl något som i princip alla sporter har, och vi på Svensk Travsport har varit i kontakt med och kommer fortsätta titta på hur andra förbund jobbar med sådana här frågor.

Många har uppfattat uppförandekoden som att ni försöker sätta munkavle på kritiker och börja med censur. Vad har du att säga om det?

– Det handlar verkligen inte om att sätta munkavle eller censurera åsikter, som folk vill övertolka det. Debatt och högt i tak vill vi ha, det är en förutsättning för vår utveckling. Men det handlar om var vi för debatten. Om vi för debatten i väldigt bred media hela tiden och kastar skit på varandra, så är inte det något som gynnar svensk travsport, säger Johan Lindberg och fortsätter:

– Vår viktigaste uppgift är att rekrytera nya människor till travsporten, vi har en fantastisk sport som många människor inte vet finns, och för att attrahera och få fler folk in i travsporten, något som skulle gynna alla, så måste vi hjälpas åt. Jag tror inte alltid vi inser att när vi torgför hur tråkigt eller värdelöst allting är i bred media försämrar vi samtidigt våra möjligheter att rekrytera nya.

”Sportens anseende”

Johan Lindberg fortsätter förtydliga att debatter fortfarande ska finnas, men att det förutom att man i framtiden väljer sin plattform för att föra en debatt också är viktigt hur vi pratar med varandra.

– Det är ju därför TR tog fram Vårt sätt från början. Egentligen baseras den på sunt förnuft och mycket handlar om saker alla i sporten lever upp till. Att vi inte aldrig ägnar oss åt att sjunka så lågt att vi använder oss av personangrepp, officiellt om kuskar, tränare, tjänstemän och så vidare.
I protokollet från senaste styrelsemötet hos Svensk Travsport stod det bland annat ”Styrelsen slog fast att sporten behöver en ny uppförandekod med konsekvenser och den ska omfatta fler än licensierade aktiva”. Vad menas egentligen med det?

– Att vi ska vårda vår sport, hur vi uttrycker oss, hur vi agerar, i hur vi är som samhällsmedborgare när vi är inom sporten. Det här gäller inte bara aktiva, det gäller också tjänstemän på Svensk Travsport, travbanor, och alla inom svensk travsport. Det gäller inte bara A-tränare, B-tränare eller andra, det gäller alla. Att vi i det arbetet använder tränarnas egna ”Vårt Sätt” är en väldigt bra början.

I den debatt som skapades, främst via sociala medier, efter att protokollet från Svensk Travsports senaste styrelsemöte blev publikt menade de som ställde sig positiva till uppförandekoden att detta är något som finns i alla sporter, och därför självklart också borde finnas i travsporten.

– Vi har fått väldigt mycket signaler från aktiva och andra att det här behövs, det finns i så många andra sporter. Nu vill man ha det inom travet och det har styrelsen lyssnat på. Exakt vad det här landar i vet vi inte ännu, vi utreder det här nu i enlighet med uppdraget vi fått från styrelsen, säger Johan Lindberg och avslutar:

– Det handlar om sportens anseende och att vi ska göra det bästa för vår egen sport, för vi måste komma ihåg det, vi är en sport och vi har en näring. Vi som är inom sporten ska göra den så attraktiv som möjligt för alla.

ARTIKELN HANDLAR OM

Trav