Adielsson: ”Inte ett lätt beslut att fatta”

Stjärnkusken lämnar sitt förbundsuppdrag med omedelbar verkan

Foto: OLA WESTERBERG/TR BILD
Erik Adielsson.
TRAV

Stjärnkusken Erik Adielsson, 43, lämnar svenska travförbundets styrelse med omedelbar verkan.

Anledningen: tidsbrist.

– Det har inte varit ett lätt beslut att fatta, säger han.

I två år har Erik Adielsson arbetat som ledamot i Svensk Travsports styrelse.

Mer än så blir det inte – för tillfället. Stjärnkusken väljer att avsluta sitt arbete i förtid och lämnar styrelsen med omedelbar verkan.

– Det har inte varit ett lätt beslut att fatta, men det har vuxit fram som det bästa alternativet just nu. Arbetet inför den omreglerade spelmarknaden har inneburit ett intensifierat styrelsearbete med otroligt mycket material att bearbeta.

”Bättre att kliva av redan nu”

– Kort sagt så har det helt enkelt inte funnits tid att kombinera mitt jobb och tävlande med att samtidigt vara påläst och närvara vid alla sammanträden med styrelsen. När jag gör något vill jag göra det ordentligt och då känns det bättre att kliva av redan nu, säger Erik Adielsson i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Jag vill vara tydlig med att styrelseuppdraget har varit oerhört givande och lärorikt. Jag har fått en fantastisk insyn och förståelse för mycket inom sporten och hur komplex vår värld är. Efter karriären kanske jag gör comeback i de här sammanhangen men för tillfället tänker jag fokusera på mitt arbete och min familj.

”Bra länk till sportens aktiva”

Den vakans som nu uppstår i styrelsen kommer inte att ersättas förrän nästa års fullmäktige, då kompletteringsval hålls.

Marjaana Alaviukhola, ordförande i Svensk Travsport, tackar Erik Adielsson för det arbete han gjort sedan april 2016.

– Han har fungerat som en mycket bra länk till sportens aktiva där han tagit in deras aspekter i styrelserummet. Samtidigt har han också kunnat förklara många beslut och vägval för alla som han möter ute på stallbacken. Eriks kompetens och engagemang har varit mycket värdefull för styrelsen och det blir nu valberedningens uppgift att hitta nya kandidater som kan fylla den vakanta platsen, säger hon.

ARTIKELN HANDLAR OM