Kolgjini: Det får inte bli fel – vi lever på det

Som jag har skrivit många gånger förr så tycker jag att ATG gör ett bra jobb. Nu har man avslutat förhandlingarna med de nordiska länderna. ATG och Hasse Skarplöth har inte varit nöjda med de avtal som skrevs av förra ledningen för många år sedan.

Nya avtal har skrivits med bland annat de nordiska länderna. Givetvis drivs ATG helt affärsmässigt och alla inkomster räknas.