V75, Kuskintervjuer, Boden 18/6

V75-1 Bronsdiv.2 140 m auto

1 Tuffe Tribute (Nils Nyström) kanske jag provar med annan utrustning. Vi får se efter värmningen. Jag tycker mig ha en chans att få ledningen. Sedan får de kämpa.