Nu Pagadi – lite svårbedömd än

När man har hunnit analysera Nu Pagadis insats i Paris kan man konstatera att han trots allt gick okej i lördags.
Han var inte helt nöjd med banan.
Jag har märkt tidigare att han behöver ha bra fäste för att få aktionen att flyta på det mest effektiva sättet.

lir i Paris körs det på flera händer i olika omgångar. Man byter positioner. Även om det inte vara några tokkörningar någon gång så var det ändå flera små speeder.

Det tar på krafterna.