”Jag släpper och smyger”

Intervjuer till V64

1 Sven Erik Palema (Åke Svanstedt) tror jag är på gång uppåt. I det här gänget ska han smyga med. Då kan han få en bra resa, säger Thule Jonsson.