Jörgen Sjunnessons avstängning hävd

Publicerad 2016-11-28

Jörgen Sjunnesson.

Proffskusken Jörgen Sjunnesson är inte längre avstängd.

Svensk Travsports Licenskommitté beslutade vid sitt sammanträde under måndagen att häva avstängningen med omedelbar verkan.

– Av utredningen framgår att han inte begått brottslig gärning, skriver Svensk Travsport i sitt beslut.

Det var den 11 november som proffskusken Jörgen Sjunnesson stängdes av med omedelbar verkan.

Anledningen: Jörgen Sjunnesson ska under flera års tid ha utsatt kvinnliga inom sporten för sexuella trakasserier.

Nu meddelar Svensk Travsport att avstängningen mot Jörgen Sjunnesson hävs med omedelbar verkan.

Detta efter att Svensk Travsports licenskommitté haft sammanträde under måndagen.

”Har ingen mer kommentar”

Den utredning som Svensk Travsport gjort i ärendet var avslutad och lämnades över till Licenskommittén som behandlade det under ett extra sammanträde under måndagen. Kommittén fick en beskrivning av vad som framkommit under utredningen och hörde även Jörgen Sjunnesson om hans uppfattning om vad som inträffat. Sammanfattningsvis har den kontakt som förekommit och som kommit till Svensk Travsports kännedom varit av sådan art att avstängning inte längre kan motiveras. Det, i samband med att Jörgen Sjunnesson erkänner att han har ett missbruk och att han sökt professionell hjälp, gör att licenskommittén nu väljer att häva avstängningen.

– Svensk Travsport Licenskommitté anser att Jörgen Sjunnesson har agerat felaktigt på ett sätt som utgör skäl för viss tids avstängning enligt Svensk Travsports Tävlingsreglemente och Licensbestämmelser. Av utredningen framgår att han inte begått brottslig gärning, skriver Svensk Travsport i sitt beslut och fortsätter:

– Han har visat insikt i problematiken kring uppförandet och med särskilt beaktande av att han tagit professionell hjälp mot det missbruk som förekommit finner Licenskommittén att den avstängning som varit är tillräcklig påföljd. Licenskommittén beslutar att omgående häva avstängningen, vilket innebär att Jörgen Sjunnesson är fri att tävla igen.

Trav365 har varit i kontakt med Jörgen Sjunnesson som säger följande:

– Jag har ingen mer kommentar än vad som står på ST:s hemsida, säger Jörgen Sjunnesson till Trav365.