30 000 jobb är hotade – regeringen gör inget

TRAV

Stig H Johansson: Travsporten hotas av spelmarknadens orättvisa villkor

Den svenska travporten har börjat falla samman och många av hästnäringens 30 000 jobb är hotade. Det som gör mig och många andra inom hästsporten så beklämda är att det inte alls behöver vara så. Med en omreglering av spelmarknaden med rimliga villkor som anpassas till dagens situation skulle hästsporten i vårt land blomstra, men regeringen sitter likgiltigt handlingsförlamade på läktaren.

Alliansregeringen tog fram en ny spelutredning 2008 och lovade att skapa ordning och reda på spelmarknaden, som redan då var ”hela havet stormar”. Efter Spelakademin i Visby i augusti 2013, fem år senare, vet vi att regeringen inget gjort och heller inget tänker göra. Kanske under nästa mandatperiod, blev beskedet från Erik Thedéen som är statssekreterare på Finansdepartementet.

När trav- och galoppsporten var i djup kris i början av 1970-talet agerade däremot regeringen. Gunnar Sträng och Ingemund Bengtsson hade en allmänt positiv syn på hästnäringen och trav- och galoppsporten betydelse för jobben och landsbygden. Deras mål var att skapa en hållbar lösning och en positiv utveckling.

Den lösningen blev oerhört framgångsrik: ATG skapades och blev hästsportens eget spelbolag och ger hela sitt överskott tillbaka till hästsporten. Modellen har utvecklat travet till en av världens främsta, finansierat våra prismedel och driften av 37 trav- och galoppbanor, ungdomsverksamhet, hästvälfärd och mycket mer.

Under 40 år har ATG-modellen tjänat oss och staten väl, men nu är vi inne i en ny brytningstid. Ett nytt krisläge tornar upp sig, precis som den gång ATG kom till.

Det är det okontrollerade nätspelet som slagit sönder ATG-modellen och den svenska spelmarknaden. Utländska spelbolag härjar i dag som de vill i Sverige. De betalar inget tillbaka till hästsporten, ingen skatt i Sverige och kan marknadsföra sig utan restriktioner. ATG som är belastad med världens högsta skatt på travspel och begränsade möjligheter till marknadsföring och spelutveckling får det allt tuffare i den snedvridna konkurrensen. En miljard kronor är speltappet hittills.

Det här får direkt enorma konsekvenser för en näring som till 87 procent är finansierad av spelet. Många tvingas sluta, jobb försvinner, uppfödare lägger ned, antalet hästar minskar. Nya sparpaket och färre tävlingsdagar väntar runt hörnet. Vi tvingas in i en ond spiral.

Ansvariga politiker känner mycket väl till den här problematiken, men väljer ändå att titta bort och inte bry sig om hästnäringen som inte bara ger runt 30 000 helårsarbeten utan också en meningsfull fritid till tusentals människor.

Tiden finns inte att vänta på en omreglering av spelmarknaden som kanske blir verklighet tidigast runt 2015-2016, om ens då.  Just nu förhandlar Svensk Travsport med Finansdepartementet om ett nytt avtal som ska börja gälla den 1 november. Det gemensamma målet måste vara att skapa rimliga förutsättningar för ATG och för den svenska travsporten.

Stig H Johansson