Staden som ska rädda Solvalla

Uppdaterad 2015-12-04 | Publicerad 2015-12-03

Solvallastaden – ett liv i rörelse. (Observera: bilden är arbetsmaterial)

Här är staden intill Solvalla som ska rädda travbanans ekonomi.

Ett stadsutvecklingsprojekt som omfattar totalt 150 000 kvadratmeter bostäder.

– Vi har parkeringsytor som vi inte använder så ofta, och då vill vi på ett enkelt sätt ta dessa ytor och omvandla till pengar, säger Veronica Palmgren på Solvalla till Trav365.

Veronica Palmgren på Solvalla

Flera travprofiler har den senaste tiden reagerat kraftigt på utvecklingen på Solvalla.

Lägre prispengar, svikande publik och färre tävlingsdagar är något av det som de reagerar över.

Proffstränaren Robert Bergh föreslog att Solvalla skulle riva, sälja och bygga nytt.

Solvallas tillförordnade vd Mats Rosén berättade för Trav365 tidigare i veckan att det sedan 2011 finns beslut på att utveckla Solvalla på plats.

Nu kan Trav365 berätta om Solvallas stora planer.

En stad inpå Solvallas knut som omfattar 150 000 kvadratmeter bostäder.

”Pratar mycket pengar”

– Vi har en del parkeringsytor som vi inte använder, då vill vi på ett enkelt sätt ta dessa ytor och omvandla till pengar. De pengarna ska vi självklart sedan se till att använda i travsporten, bland annat genom att rusta upp arenan, säger Veronica Palmgren på Solvalla till Trav365.

Staden som ska rädda Solvalla, på vilket sätt kan den göra det?

– Den hoppas vi ska hjälpa oss med ett stort kapitaltillskott, det är det som ligger i planen. Främst genom bostadsbyggrätter, där vi ser framför oss ett betydande kapitaltillskott. Många känner själva till bostadspriserna i Stockholm och med så många kvadratmeter blir intäktspotentialen för sällskapet stort.

”En milstolpe för oss”

Hur långt har ni kommit?

– Vi har kommit till ett första programsamråd, och det betyder att vi och Stockholm stad är överens om en gemensam målbild om en stadsdel vid knuten av Solvalla. Det som staden nu gör är att gå ut och vill ha in synpunkter på det här. Men, det är en milstolpe för oss i arbetet att ha fått till ett första programsamråd för att få fram byggrätter.

Om det går er väg, när kan det tänkas börja byggas?

– Själva stadsdelen, det är ingenting man bygger på ett år. Men första byggstarten beräknar vi kunna ske ungefär 2018, och sedan kommer området att utvecklas etappvis, med sista inflyttning cirka 2023 för hela stadsdelen.

”Nytt arenatorg”

Är det bara bostäder det handlar om?

– På Solvallas mark planeras mest bostäder som ger oss möjligheter att stärka plånboken. Sedan kommer vi också vilja jobba med att förändra huvudentrén för arenan, och möjliggöra ett nytt arenatorg med idrottshallar, ny entré och verksamheter, säger Veronica Palmgren och avslutar:

– Det här är en första del i ett större utvecklingsprogram som vi kommer ta fram för arenan Solvalla. När man går på ett programsamråd så vet man vad man vill göra, och vi vet väldigt väl vad vi vill göra med de parkeringsytor som vi i dag inte använder så mycket till vardags.

Följ ämnen i artikeln