Resultat V75

TRAV

V75-1: 11 Vanessa du Ling (Örjan Kihlström)

V75-2: 6 Jealous Broline (Thomas Uhrberg)

V75-3: 1 Jaded (Örjan Kihlström)

V75-4: 8 Charlotte Stone (Örjan Kihlström)

V75-5: 5 Venise Launcher (Örjan Kihlström)

V75-6: 3 Gills Abbe (Björn Goop)

V75-7: 2 Frillan Filiokus (Kenneth Haugstad)

Sju rätt: 48 516 kronor

Sex rätt: 235 kronor

Fem rätt: 26 kronor