Kuskintervjuer Bollnäs 22/5

1 Surprise Lania (Sören Eriksson) står hårt inne i loppet. Gick bra i ett billigt gäng senast men nu tycker jag att det är svårbedömt.