Lunchdubbel, trio och V4 Östersund 2/6

1 Hällsjö Robert – Östman J 0 2 0 0 5 31,3a

2 Åstrons Rigeletta – Johansson J-O 0 0 k 2 d 31,0

3 Minor Major – Söderlund K 0 d 0 0 5 32,0

4 Solsaba – Wiklund H 0 0 2 0 0 31,2