Kolgjini: Ta 50 och 60 miljoner också...

Nyaa tävlingssystemet för 2014 är lagt.
Jag har väl inga större åsikter om det
utan tycker att det ser lovande ut med
det här divisionstänket.
Det är nog dit vi måste vandra.

För att vi ska få det hela att fungera i framtiden. ST:s grundserie, med alldeles för mycket pengar, försvinner. Det vill sä- ga alldeles för mycket pengar åt korpse- rien.