Politikernas mål – bättra travets villkor

TRAV

Svenskt travsport måste få bättre villkor.

Därför har nu tre riksdagsledamöter lagt en motion om förändringar.

– Då överskottet från spelet på hästar går tillbaka till hästsporten är travsportens villkor viktiga för hela hästnäringen, säger Jan R Andersson (M).

Foto: riksdagen.se
Moderata riksdagsledamoten Jan R Andersson vill se förbättrade villkor för Svenskt Travsport.

Tre moderata riksdagsledamöter har lämnat in en riksdagsmotion om en översyn av den svenska travsportens spelvillkor och Sveriges höga totalisatorskatt.

”Dess utveckling är viktig”

I ett pressmeddelande kommenterar trion sin motion enligt följande:

– Travsporten är en av landets största publiksporter tillsammans med fotboll och ishockey. Dess utveckling är mycket viktig för hästnäringen i sin helhet, som sysselsätter runt 30 000 helårstjänster många av dem på landsbygden. Sveriges ATG-modell har varit framgångsrik, men de senaste åren har travsportens omsättning minskat betydligt, och så även tillskotten till svensk hästsport. Travsportens villkor bör därför ses över och förbättras, säger Sten Bergheden (M).

”Behöver långsiktigt goda villkor”

– Konkurrensen från utländska spelbolag som inte betalar skatt i Sverige eller bidrar ekonomiskt till svensk hästsport ökar. Detta samtidigt som totalisatorskatten, med 35 procent i skatt på spelnettot, är världens högsta. Då överskottet från spelet på hästar går tillbaka till hästsporten är travsportens villkor viktiga för hela hästnäringen, fortsätter Jan R Andersson (M).

– Vi har därför lämnat in en motion till Sveriges riksdag om att svensk travsport och hästnäring behöver långsiktigt goda villkor så att den kan utvecklas. Vi menar att när regeringen nu utreder spelfrågan i dess helhet så bör regeringen också göra en översyn av både den svenska travsportens spelvillkor och Sveriges höga totalisatorskatt, avslutar Lotta Finstorp (M).

Nedan följer motionen i sin helhet.

Lars-Ove Pettersson/Kanal75