”Uppfödarna har det väldigt tufft”

TRAV

Fler sålda hästar – och en prisuppgång på fem procent.

Trenden har vänt men travuppfödarna behöver få mer betalt för att klara sig.

– Vi inledde lovande, sen blev det som befarat, säger Sara Blomhage på Trottex som arrangerade Kriterieauktionen.

Efter förra årets katastrofresultat på Kriterieauktionen blev det i år en liten ljusning. Sett till auktionen i helhet ökade försäljningsprocenten från 67 procent 2010 till 74 procent i år. Medelpriset ökade från fjolårets 69 617 kronor till 72 917 kronor och färre hästar ropades åter av uppfödarna i år gentemot 2010.

Årets Kriterieauktion avverkades under tre dagar, torsdag till lördag, och bäst resultat var det på torsdagen då medelpriset per häst ökade med 15 000 kronor mot förra året. Men under fredagen och lördag fortsatte inte den positiva utvecklingen och medelpriset totalt över hela helgen steg med fem procent, det vill säga 3 300 kronor. En bättring – men Sara Blomhage, Verksamhetsansvarig för Trottex, är inte nöjd.

– Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka. Jag är definitivt inte glad och nöjd, men jag är glad att det inte blev sämre siffror. Resultatet visar att de mål som Svensk Travsport satt upp är något vi måste jobba vidare med, säger hon.

– Vi inledde lovande. Sen kan man säga att det blev som vi hade befarat. Resultat blev ungefär lika som det var förra året, de andra dagarna förutom torsdagen. Det positiva vi kan säga är att vi sålde lite fler hästar än vad vi gjorde förra året. Mer som är glädjande är att medianen för hingstar och ston var lika på torsdagen och lördagen. Det är något som vi jobbat mycket med, att få upp värdet på stona.

Varför såldes fler hästar i år?

– Jag tror att det beror på att säljarna vet hur marknaden är, de var förberedda på det och släpper hästarna helt enkelt. De gör de för att de inte har råd. Ska de behålla hästarna och dra på sig ännu mer kostnader? Uppfödarna har det fortsatt väldigt tufft.

”Ett riktigt beslut”

Förra året var även Kriteriesöndagen en auktionsdag, men inte i år. I år såldes mindre hästar – vilket Blomhage tror var bra.

– Det vi gjorde att vi minskade antalet hästar vid auktionen. Förra året hade vi en ytterligare dag på söndag. Vi hade 624 hästarna i katalogen förra året, i år hade hade 466 så det är en rätt så stor skillnad. Jag tror att det var ett riktigt beslut.

Vad ska ni göra för att få ännu bättre resultat tills nästa års auktioner?

– Det kommer vi sätta oss ner och jobba igenom. Vi har ett styrelsemöte inplanerat där vi ska gå igenom utfallet av auktionen och hur vi ska lägga upp det nästa år, säger Sara Blomhage till Trav365.