Beslutet fattat - inga 15 miljoner på GS75

ATG står fast vid sitt beslut - betalar inte ut de 15 miljonerna på GS75 • Totochefen Marcus Wahlman: ”Reglerna tydliga”

avAndreas Örtengren

Publicerad:
1 av 2 | Foto: ATG
ATG:s totochef Marcus Wahlman och den rätta raden på Grand Slam 75

De blev ensamma med alla rätt på Grand Slam 75 – som i normala fall innebär 15 miljoner kronor.

Men efter dött lopp fick Christer Sjöströms spelgäng ”bara” tre miljoner kronor.

Nu har spelbolaget ATG:s besked kommit. De ändrar inte beslutet och vinsten kvarstår.

– Det är väldigt speciella omständigheter men reglerna är väldigt tydliga, säger Marcus Wahlman, totochef på ATG, till Trav365.

Det var den 5 januari som Grand Slam 75 avgjordes på Rommetravet.

Christer Sjöström och hans spelkompisar från Södermanland lyckades med bedriften att bli ensamma med alla 7 rätt på spelformen – vilket i vanliga fall utlöser en bonus på 15 miljoner kronor. Men just den aktuella eftermiddagen blev de utan bonus, och fick istället tre miljoner kronor.

Anledningen: det blev dött lopp i ett GS75-lopp, vilket gjorde att det blev två rätta rader med alla rätt istället för en rätt rad – trots att det tillhörde samma spelgäng.

Skrev brev till ATG

Christer Sjöström och spelgänget från Södermanland hade spelat en reducerad variant på GS75, ett så kallat filsystem. Då de bägge vinnarna i det GS75-lopp där det blev dött lopp fanns på två olika system betalades någon bonus inte ut.

– Det är höjden av otur, har spelbolaget ATG:s totochef Marcus Wahlman tidigare berättat.

Det vinnande spelgänget med Christer Sjöström i spetsen skrev ett brev till ATG där de bad spelbolaget att tänka om. Nu har beskedet från ATG kommit. Vinsten på tre miljoner kronor kvarstår.

– De vidhåller att reglerna säger att det måste vara en kupong. Vi har två kuponger. Ingen ändring av reglerna retroaktivt och ingen form av kompensation, säger Christer Sjöström till Trav365.

”Verkligen värda bonusen”

Spelbolaget ATG:s totochef Marcus Wahlman bekräftar att de mottagit ett brev från Christer Sjöström och säger samtidigt att de nu fattat ett beslut där de inte kommer att betala ut de 15 miljonerna som spelgänget känner sig vara berättigade till.

– Jag inser naturligtvis att det är väldigt speciella omständigheter i just det här fallet, men reglerna är väldigt tydliga. Det ska vara ett unikt spel och den här gången blev det två vinnande system, säger han och berättar vidare:

– Det är mycket slumpen som avgör detta och det är ett mycket unikt scenario med ett dött lopp och att de får två vinnande rader. De har ju egentligen gjort något som är ännu svårare än att bli ensam med alla rätt. De är ju verkligen värda bonusen, men reglerna är som de är.

Hur har ni kommit fram till beslutet?

– Vi har fört en intern dialog på ATG där vi sett över vad som hänt. Vi har som sagt kommit fram till att vi inte ska betala ut de femton miljonerna vid en sån här situation med nuvarande reglemente.

”En lång och utdragen process”

Kommer ni att se över reglerna för att undvika en liknande situation igen?

– Vi för en dialog internt om det kan vara aktuellt att ändra på reglerna. Kanske måste det vara som det är nu eller så ändrar vi på förutsättningarna något. Det är inget som är aktuellt i dag. Det skulle ju kunna bli någon situation med reserver eller något annat som gör att det blir så här igen. Vi får återkomma med det om det skulle bli aktuellt.

Christer Sjöström och hans spelvänner har tidigare sagt att de är beredda att driva frågan rättsligt om de inte får sina 15 miljoner. Hur ser du på det?

– Jag har inte fått någon respons på beslutet vi skickat till Christer så det är inget jag kan uttala mig om nu. Om det skulle bli så är det en lång och utdragen process.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Trav

ATG