”Har detaljgranskat – hästen blir piskad...”

Länsveterinären i Skåne uttalar sig om åtalet mot Johan Untersteiner: ”Misstanke om brott”

Stjärntränaren Johan Untersteiner, 37, står åtalad för två fall av djurplågeri.

Själv är han kritisk och nekar till anklagelserna.

Nu ger länsstyrelsen i Skåne sin bild av vad som inträffade på Jägersro.

– Vi har detaljgranskat filmen från loppet och bedömt att det framgår att hästen blir piskad upprepade gånger under upploppet, säger länsveterinären, Juha Toropainen, till Trav365.

– Jag tror det vore önskvärt med kontroller innan loppen, säger Johan Untersteiners advokat, Jesper Arvenberg.

Johan Untersteiner är en av landets främsta proffstränare med över 13 miljoner inkört till stallet hittills under året.

Flera av segrarna är tagna på V75.

Nu åtalas han för två fall av djurplågeri i samband med travtävlingar – något som Expressen var först med att rapportera om.

Åtal väckt mot stjärntränaren

Det första ärendet avser ett V75-lopp på Jägersro den 21 november 2020 där kusken vann med hästen Opulent Tile.

Efteråt upptäcktes märken på hästen vid en dopningskontroll vilket renderade i 4 000 kronor i böter och fem dagars körförbud, som Trav365 tidigare skrivit om.

Det andra fallet inträffade på Åbytravet den 31 mars i år med hästen Stand by Ken där kusken dömdes för felaktiv drivning – straffet: 4 000 kronor i böter samt en veckas avstängning.

I båda fallen anmäldes Johan Untersteiner av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen anser att Johan Untersteiner har gjort sig skyldig till brott mot djurskyddslagen/djurplågeri då han utsatt hästen Opulent Tile för misshandel genom spödrivning och har därmed, av åtminstone grov oaktsamhet, orsakat hästen lidande.”, skriver länsstyrelsen i Skåne om incidenten på Jägersro.

I stämningsansökan står det, vad gäller båda fallen:

”Johan Untersteiner piskade hästen Opulent Tile vilket orsakat den skada i form av kvardröjande märken/längsgående svullnader i huden, på bakdelen, vilka var tydliga en timme efter utdelandet av piskslagen.”

Johan Untersteiner valde under förra veckan att träda fram och ge sin syn på vad som hänt.

37-åringen nekar till anklagelserna och riktar skarp kritik mot länsstyrelsens bedömning.

– Det räcker med att titta på löpningsfilmen för att se att det inte handlar om felaktig drivning, något jag inte heller döms för av domarna i aktuellt lopp, säger han till Expressen, angående V75-loppet med Opulent Tile på Jägersro.

Advokaten: ”Omöjligt för kusken”

Johan Untersteiners advokat, Jesper Arvenberg, är även han starkt kritisk och ser nu en våg av anmälningar mot travtränare.

– Myndigheterna har under en tid velat ha en dialog med sporten men känner sig nonchalant bemötta av förbundet. Kanske skulle man ha kontroller innan loppen så att man i efterhand kan visa att det inte härrör från under loppet. Det är svårt, om inte helt omöjligt, för kusken och tränaren som det är just nu. Jag tror det vore önskvärt med kontroller, innan vissa utpekanden, säger han till Trav365.

Johan Untersteiners juridiska ombud, Jesper Arvenberg, anser bland annat att förbundet betett sig nonchalant.
Johan Untersteiners juridiska ombud, Jesper Arvenberg, anser bland annat att förbundet betett sig nonchalant.

Länsveterinären uttalar sig: ”Blir piskad”

Deltagande länsveterinären i Skåne, Juha Toropainen, uttalar sig nu för första gången om den aktuella höstkvällen på Jägersro i fjol.

Han känner till Johan Untersteiners inställning om att det inte skulle röra sig om felaktig drivning men står ändå fast vid länsstyrelsens bedömning.

Länsstyrelsen har detaljgranskat filmen från loppet och bedömt att det framgår av den att hästen blir piskad upprepade gånger under upploppet. Mot bakgrund också av att de märken som senare konstateras vid banveterinärens kontroll anser länsstyrelsen att spöslagen varit för kraftiga och att de träffat hästen snarare än utrustningen, säger han till Trav365 och fortsätter:

– Sporten tillåter viss spödrivning och gör mestadels bedömningen i realtid, det kan ju till exempel ha varit svårt att avgöra hur hårda slagen varit och vart de landat.

Kan du kort berätta hur det gick till när ni upprättade anmälan?

– Länsstyrelsen fick en rapport från Jordbruksverket om det inträffade med bilder. Länsstyrelsen begärde in filmen från loppet och granskade den. Av utredningen framgick att det fanns en misstanke om brott varför det lämnades över till polisen och åklagare för vidare utredning och bedömning enligt gängse rutiner.

Untersteiners advokat menar att det kan behövas kontroller på hästarna innan loppen – för att säkerställa eventuella märken redan då. Hur ser du på det?

– Med tanke på att de flesta hästar inte besiktigas efter märken efter lopp och endast de som tas ut för dopningskontroll tittas närmare på i dagsläget (det är där märken efter spödrivning idag oftast bli upptäckta) så vore det ju en bra ide att göra en granskning av varje häst både före och efter.

– Det sker ju en besiktning av varje häst innan lopp men den sker på håll och koncentrerar sig på rörelsestörningar. Det borde också ligga i kuskens intresse att dokumentera eventuella märken innan lopp för att inte bli felaktigt bedömda efteråt.

”Djur får inte agas, inte krångligare än så”

Leif Felton är även han länsveterinär i Skåne inom länsstyrelsen.

Han var delaktig i ärendet mot tränaren Joakim Lövgen, men vill understryka att de två fallen skiljer sig åt.

– I det ena fallet (Joakim Lövgren) fattade vi beslut om spöförbud. I det andra fallet (Johan Untersteiner) anmälde vi till polisen. Det ena ska vi utreda och det andra fallet ska polisen utreda om ett brott begåtts. Jag har förståelse för den som drabbas men så länge man inte begått något brottsligt så ska man inte ha något att oroa sig över. Om vi får in omständigheter om att ett brott kan ha begåtts – då SKA vi anmäla det till polisen, säger tjänstemannen till Trav365.

Vidare menar Leif Felton att den enskilde kusken och tränaren har ett ansvar att ta reda på vilka regler som gäller. Han anser också att det under flera år funnits stora brister.

– Hur ska man då som aktiv veta att man följer regelverket? Man får läsa på helt enkelt, samma sak gäller när du kör häst och slår hästen. Djur får inte agas, det är inte krångligare än så. Vi har till travsporten, under flera år, påpekat att vi inte upplever att branschen tagit hand om det här ordentligt. Då har vi till slut sagt att vi kommer gå in med åtgärder, men det bästa vore om sporten själva tog tag i det, avslutar länsveterinär Felton.

Johan Untersteiners proffsstall har i år kört in 13,8 miljoner kronor.

Publisert:

LÄS VIDARE

Prenumerera på nyhetsbrevet Travkollen

Allt om det hetaste i travets värld – varje fredag!