Kuskintervjuer till V75

1 Dame Arrow (Tommy Zackrisson) verkar allting bra med efter senast. Hon är snabb ut och jag tycker att spets eller rygg ledaren känns som rimliga positioner.