Kuskarnas dom: Ta bort regeln

Foto: SVARAR ”Det finns inte tillräckliga skäl att ändra regeln.” säger Ulf Hörnberg, STC:s generalsekreterare angående kuskarnas kritik.
TRAV

Här är regeln som får kuskarna att rasa.

Ett enda galoppsteg på upploppet får stora prispengar att försvinna.

– Vi tänker inte ändra på regeln, svarar STC:s generalsekreterare Ulf Hörnberg.

Ingen fråga i Trav365:s unika enkät ger ett så entydigt svar.

På frågan ”Vill du ta bort regeln om att ekipage som galopperar på upploppet ska diskvalificeras?” svarade 78 procent ja.

– Det är en idiotisk regel, säger en av de kuskar som varit med i Trav365:s enkät.

STC:s generalsekreterare Ulf Hörnberg förvånas över att så många svarade ja på frågan.

– Det var betydligt mer än vad jag trodde, men samtidigt inte oväntat att kuskarna svarar ja, säger STC:s generalsekreterare Ulf Hörnberg.

Hur påverkar de aktivas röst reglementet?

– Det är alltid många synpunkter kring just den här regeln, men jag kan säga så mycket att någon regeländring är inte aktuell till 2008.

Varför?

– Det finns egentligen tre huvudorsaker. Det ena är att vi vill harmonisera med övriga Europa. Ett stort problem är att vi inte har samma regler i länder som vi samtidigt försöker organisera spel till och från. Det andra är djurskyddsynpunkten och vi har märkt att kuskarnas drivningar sker på ett försiktigare sätt med den här regeln. Dessutom är det en säkerhetsfråga eftersom hästar kan fortsätta galoppera när de ändå är diskade och inte bromsa upp övriga fältet.

Hörnberg kan förstå kuskarnas skarpa kritik, men ser ingen anledning till en regeländring.

– En häst som galopperar fem-sex steg kan förlora stora prispengar, men det ser vi inte som ett tillräckligt skäl för att ändra regeln. En förändring skulle kunna bli aktuell tidigast 2009.

Så säger regeln

Tävlingsreglementet, paragraf 58

På upploppet – sista raka sträckan mot mål, upploppets början markeras av rödvita stolpar på båda sidor av banan – är dock all otillåten gångart att anse som ”längre sträcka” och ekipaget ska diskvalificeras.