Så ska Åby bli bäst

TRAV

Åby håller på att bygga om sin arena till en av världens modernaste och publikvänligaste travanläggningar.

Efter Olympiatravet i vår så rivs Åbys uteläktare för att ersättas med en ”gästpaddock” med 180 hästboxar.

Publiken ska komma närmare de aktiva – de ska kunna se hästarna selas på och följa dem på nära håll innan de körs ut på banan.

Den nuvarande stallbacken kommer att säljas för att kunna bygga bostäder på den ytan – några permanenta stallar kommer därmed inte att finnas på banområdet.

På innerplan mitt emot vinnarcirkeln kommer en defileringsvolt placeras, som därmed också kommer närmare publikplats.

Åby planerar dessutom att bygga en ny inomhusläktare som kommer att kunna rymma mässor, konserter och andra sportevenemang.