V4, LD och Trio

TRAV

Umeå, måndag

V4-1, 2 140 m auto

1 Knut Muscleman – Östman J ..............0 0 k 5 0 16,6

2 Ru Eme – Lindqvist O A ........................3 0 0 4 0 15,7a

3 Spacemaster – Melander M ................1 1 d 0 0 17,5a

4 Vemyras Pigg – Edin S .........................7 7 0 0 8 17,6

5 Jinn Broline – Nygren P ........................0 d d 4 5 16,9a

6 Global Lobster – Gustafsson P ...........5 0 7 5 0 16,5a

7 Venus Dreamcatcher – Johansson S .3 0 0 d 0 17,9

8 Yam Hornline – Söderholm K ..............6 5 7 7 d 17,4

9 Power Play L.G. – Eriksson L ............... k 6 1 7 4 16,6

10 Imperial Southwind – Eriksson J ........ k 5 1 2 0 17,2

11 Dandy Candy – Norberg J ....................d 8 d 0 7 16,8a

12 Dirty Deeds – Lahtinen A ..................... k 2 6 6 5 16,8

Rankning: 3–10–9–2–5–6–11–8–1–7–12–4

Kommentar: Oj! Det blev många streck i V4–inledningen...

Spacemaster har fått ett lopp i kroppen och kommer vara

bättre den här gången. Fick ett bra startspår. Imperial Southwind

återkommer efter en paus och ska vara intressant direkt.

V4-2, LD-1, 2 140 m auto

1 Turbo In – Nygren P ..............................5 0 6 d 2 14,8a

2 Sunhill’s Flavio – Söderholm K ............0 5 3 3 0 14,6a

3 Västerbo FrenchWay – Norberg J .......0 0 7 2 3 16,7

4 Quetcho – Eriksson L ...........................d 1 4 0 d 16,0

5 Allstar Birdland – Östman J .................4 5 4 2 0 16,6a

6 The Last Yankee – Lindqvist O A ........4 d 4 2 d 14,1a

7 Chipau – Lundberg P ............................0 3 0 8 1 14,9a

8 Smashing Dream – Melander M .........d 1 4 4 4 16,7a

9 Raska Razz – Linderoth P .....................1 3 0 3 0 14,5a

10 Punta Farallon – Edin S .......................6 d 5 3 4 15,3a

11 Global Legislation – Lahtinen A ..........2 2 5 d 0 15,1a

12 Zozo Hornline – Gustafsson P ............0 3 3 2 d 16,4a

Rankning: 9–3–1–4–2–6–5–12–11–8–7–10

Kommentar: Jag väljer att lämna Raska Razz ensam på systemet

den här gången. Medger att det är en liten chansning.

Oplacerad senast men det var i ett tufft sällskap. Nu ser uppgiften

onekligen bra ut. Utan strul på vägen är chansen god.

V4-3, LD-2, 2 140 m auto

1 For My Life – Östman J .........................2 0 0 0 d 16,1a

2 Vivann Palema – Edin S .......................2 8 5 7 3 16,2a

3 Tulsa – Lahtinen A .................................d d 6 8 6 16,4a

4 Somebody’s Darling – Nygren P ........0 0 4 6 2 14,4a

5 Sembs Joliet – Norberg J .....................5 8 4 7 0 15,0a

6 Ivory Lovely – Söderholm K .................1 2 0 2 0 13,8a

7 Eye Love – Lindqvist O A ......................1 1 3 0 0 16,0a

8 Stella Marina – Osterling S H ..............5 0 d d 0 15,2a

9 Yrsa Hornline – Widmark L ..................0 0 8 0 k 16,2a

10 Hallsta Matilda – Jonsson M O ............0 0 0 0 7 15,9a

11 Vemyras Jennie – Gustafsson P .........1 7 0 7 5 16,2a

12 M.T.FunnyValentine – Melander M ......2 7 2 0 3 15,9a

Rankning: 6–7–4–1–12–3–11–2–5–10–9–8

Kommentar: Ett utrustningsfel satte stopp för Ivory Lovely

senast. Tillräckligt bra för att slå dem med flera scenarion. Eye

Love kan bättre än de senaste ”nollorna”. Somebody’s Darling

är ett spetsbud som har stigande form. Kan hålla undan.

V4-4, Trio, 2 140 m auto

1 Unexpected Gift – Dunder R ...............4 0 1 5 1 16,4a

2 Running Scott – Norberg J ..................3 0 0 5 0 15,4a

3 Gigant Victory – Lundberg P ...............7 2 0 k 3 14,8a

4 Calle Advice – Gustafsson P ...............8 7 1 7 5 15,5a

5 Xider Pine – Östman J ..........................8 0 0 5 0 14,9a

6 Fomalhaut – Johansson S ....................4 2 0 8 d 14,6a

7 Startar ej

8 Biskop Thomas – Linderoth P .............6 7 0 3 2 14,5a

9 Orion Simoni* – Karlsson B ................4 7 0 0 4 14,9a

10 Coffee Bar – Melander M .....................2 5 d 3 4 15,0a

11 Pommard – Lundberg S .......................0 k k 5 5 14,7a

12 I Vocalisti – Nyberg I .............................0 0 0 6 3 14,1a

13 Magalloway – Lahtinen A .....................6 0 6 0 5 14,7a

14 Yoffi Hornline – Nygren P .....................0 0 4 0 7 15,3a

15 Simb Jasper – Jonsson M O ................4 0 4 0 5 14,8a

Rankning: 7–1–9–4–8–3–13–6–14–12–5–2–10–15–11

Kommentar: Fyra(!?) möjliga.

V4-1: 3–10–9–2–5–6 (11–8). V4-2: 9 (3–1). V4-3: 6–7–4 (1–12). V4-4: 1–9–4–8–3 (13–6). 90 rader/180 kronor

LD-1: 9 Raska Razz. LD-2: 6–7–4. 3 kombinationer. Trio, etta: 1–9–4–8–3. Tvåa: 1–9–4–8–3. Trea: 1–9–4–8–3. 60 kombinationer.