Så gick det på V75

TRAV

<a href="http://www.coveritlive.com/mobile.php/option=com_mobile/task=viewaltcast/altcast_code=cb01208538">V75 på Kalmartravet</a>