Stig H om de ekonomiska förhållandena i svensk travsport:

Tommy Hanné har gått ut med att han ska trappa ned ordentligt.
Det har även de stora hästägarna Bender och Tillander gjort.
Detta ska bero på klimatet i svensk travsport just nu.

Det är naturligtvis var och en fritt att ha de här synpunkterna. Jag tycker dock att det är lite märkligt. Framför allt i Benders och Tillanders fall.