”Vi laddar för en framskjuten placering”

1 Outlaw Hall (Ulf Ohlsson) visade formen även senast. Det var bara omöjligt att ta de längderna ute i spåren till slut. Formen är bra och utgångsläget det bästa möjliga.