Lutfi Kolgjini: ”Då kan de lägga ner galoppen”

Galoppstjärnorna får medhåll av travstjärnan: ”Många olika viljor och egna agendor” • Ordförandens svar

Publicerad 2022-07-12

Travprofilen Lutfi Kolgjini håller med bröderna Reuterskiöld om att ”Nya Jägersro” inte är lösningen för Svensk Galopp.

Detaljplanen för superarenan ”Nya Jägersro” är godkänd.

Då är sprickan total inom svensk galopp.

Å ena sidan vill Skånska Fältrittsklubben inte vara en del av nya bygget – medan styrelsen i Svensk Galopp inte ser någon annan utväg – då pengar saknas för en egen arena.

– Jag tycket det är skamligt, säger stjärntränaren Fredrik Reuterskiöld till Trav365.

– Vidrigt det de håller på med, säger travprofilen Lutfi Kolgjini.

2017 klubbades affären igenom.

Jägersros travbana såldes för 775 miljoner kronor och skulle ge plats för omkring 3 400 nya bostäder.

Samtidigt skulle en ny superbana byggas i närområdet.

Intill den gamla arenan skulle ett nytt supermodernt hästcenter byggas: ”Nya Jägersro” med plats för både trav- och galoppsporten.

Sedan den historiska stämman 2017 har turerna varit många där bland annat första planerad byggstart till våren 2022 skjutits upp.

”Europas ledande hästcenter”

Den 27 juni i år godkändes detaljplanen för ”Nya Jägersro” som nu väntar på att vinna laga kraft.

– Det här är en värdehandling för att bygga Nya Jägersro. I den har vi möjligheter att bygga Europas ledande hästcenter. Vi har fått ett kvitto på att dom ritningar som ligger som grund fungerar. Det känns jättebra!, sa Jägersros vd Kent Öhlander till Trav365.

Trots att detaljplanen är godkänd så råder det frågetecken om galoppsporten i Skåne ska följa med och bli en del av ”Nya Jägersro”.

”Skiter lite grann i hur vi tycker”

I onsdags förra veckan var Sveriges främste galopptränare, Lennart Reuterskiöld Jr, starkt kritisk mot planerna.

– Jag är rädd för att våra egna företrädare håller på att sälja ut oss, att vi till slut inte har någonstans att ta vägen. De skiter lite grann i hur vi tycker. Det är inte de som ska träna här i Skåne. Mitt förtroende för huvudorganisationen försvann för länge sedan. Vi i Skåne har en tränarförening, den är enig. På vårmötet när Skånska Fältrittsklubben tog upp frågan om travspåret var aktuellt blev det ett rungande nej, sa han till Trav365 och meddelade även att han lägger ner sin verksamhet om galoppen slås ihop med travet.

Lennart Reuterskiöld Jr menar att alternativet med ”Nya Jägersro” aldrig varit aktuellt för de i Skåne.

”Tagit beslut – kan inte äga en egen arena”

I stället vill man se en egen anläggning för galoppen i Bara utanför Malmö.

Svensk Galopps ordförande Anders Lilius svarade på kritiken och menade på att det saknas finansiärer för att galoppen i Skåne ska ha en egen anläggning.

– Jag har från och med 2019 varit ordförande. Den tidigare ledningen som beslutade om banan i Bara trodde att det fanns hur mycket pengar som helst. Man har skrivit på en massa avtal utan att tänka på konsekvenserna. Man har försökt att ragga finansiärer, likaså Jockeyklubben, men ingen har varit villig att investera, sa Lilius och fortsatte:

– Jag vill inte stänga några dörrar och är den förste att applådera om de hittar finansiärer, men känner samtidigt att det är orealistiskt i nuläget med en egen anläggning. Vi har tagit ett beslut där vi kommit fram till att vi aldrig kan äga en egen arena.

Ordföranden (Svensk Galopp) anser att en egen bana i nuläget är orealistiskt.

”Kan inte säga vi har ont om pengar”

Nu är sprickan total inom svensk galopp.

En av Sveriges främsta galopptränare genom tiderna, Fredrik Reuterskiöld, är starkt kritisk mot Anders Lilius uttalanden.

Reuterskiöld med hemvist på Jägersro Galopp har även tidigare varit vd för Svensk Galopp.

– Vi har en stor ägarandel (9,9 procent) i spelbolaget ATG. Nu har vi fått igenom en fast årlig utdelning på 160 miljoner per år. Då kan man inte säga att vi har ont om pengar, då i min värld ha vi gott om pengar. Underskottet är heller inget vi behöver betala tillbaka i morgon. ATG stjälper oss inte. Det här med att det finns ont om pengar, det är bara något Anders Lilius och Stockholms Galoppsällskap hotar med, säger han till Trav365.

Hur ser du på det som händer nu inom Svensk Galopp?

– De tre sällskapen (Göteborg, Stockholm och Malmö) har varit med och betalat Bro Park. Nu är det Skåne som ligger risigt till och hänger på gärdsgården, då borde vi prioriteras. Jag tycket det är skamligt det som de två ordförandena i Stockholm och Göteborg håller på med. De använder sig av en sorts demokrati där två stycken vill stjälpa den tredje, det tycker jag är helt fel.

– Bro Park har kostat den gemensamma föreningen för de tre sällskapen 800 miljoner. Anläggningen har betalats av utbetalningar från något som heter ”TPAB-medel”. Jag anser det borde vara självklart att framtida utbetalningar nu riktas mot en ny egen arena i Skåne.

Varför är ”Nya Jägersro” inte är ett hållbart alternativ och hur stor oro det är i Skåne?

– Att inte vara på ”Nya Jägersro” handlar om både längden på banan men också om djurskyddet, att vi ska kunna ta hand om våra hästar och ha en träningsanläggning. En ännu mindre bana skulle bli ytterligare en belastning bara för hästarna.

– Vi är mycket oroliga då styrelsen är tillsatt av fullmäktige och denna driver travspåret. Jag har hört vissa har vänt i frågan, men så länge Anders Lilius driver travspåret så är det grund för oro.

Fredrik Reuterskiöld anser, till skillnad från Anders Lilius, att det finns pengar inom galoppsporten.

Kolgjini: ”Tycker det är vidrigt”

Jägersroprofilen och travstjärnan Lutfi Kolgjini har följt med i det infekterade ”galoppbråket”. Han har sin åsikt klar och stämmer in i den bild som bröderna Reuterskiöld ger uttryck för.

Att galoppen skulle bli en del av ”Nya Jägersro” ser han inte som ett hållbart alternativ.

– Nu är det så att galoppen i Skåne vill bygga eget, det har varit utgångspunkten här. Det finns många faktorer i den här frågan. Sedan har vi besittningsskyddet som gäller för galoppen till slutet av 2026, hur ska travet lösa den biten? Det är många som har olika viljor och egna agendor. Galoppen i Skåne har varit tydliga från början med att en bana invändigt travbanan på 1 400 meter är för kort, säger Lutfi Kolgjini och fortsätter ge sin bild av den infekterade situationen:

– I det här fallet kommer aldrig galoppen bli nöjda, alltså vi kastar bort en massa pengar på galoppen, de vill ändå inte ha det. Vi inom travet får en större bana på ”Nya Jägersro” och de (galoppen) får en mindre, det är ingen lösning. Jag tycket det är vidrigt det de håller på med, men det är så typiskt att bara köra på.

Vad tror du händer nu och vilket hot står galoppsporten inför?

– Jag har hört att det finns finansiärer från Norge och att Svensk Galopp skulle kunna hyra in sig på en egen bana i Bara (Svedala Kommun). Jag ser det som enda tänkbara alternativet med en egen arena.

– Om nu bland andra bröderna Reuterskiöld säger att ”Nya Jägersros” galoppbana blir för kort då får man väl lita på det, det köper jag. Det är skickliga yrkesmän och de vet vad de talar om. Om man skiter i Skånegaloppen kan man lägga ner hela galoppen.

Anders Lilius: ”Hoppas hitta samsyn”

Ordföranden i Svensk Galopp, Anders Lilius, har tagit del av de påståenden och resonemang som förts gällande ekonomin inom organisationen.

Han vidhåller att den ekonomiska ekvationen inte går ihop.

– Det är nu avgjort att vi får en årlig utdelning på 160 miljoner från ATG. Av de 160 miljonerna förloras en del i inflationstakten. Av de 160 miljonerna går 82 miljoner till sport och prispengar, sedan är det många andra utgifter och kostnader. Trots att vi gjort nedskärningar har vi gjort en liten förlust på mellan 5-10 miljoner.

– Avskrivningar, driften och finansiering på våra nuvarande banor kostar 92 miljoner per år.

Fredrik Reuterskiöld anser också att de så kallade TPAB-medlen i framtiden ska avsättas till förmån för en arena i Skåne, likt det tidigare gjorts med Bro Park. Hur ser du på det?

– Ingen hade satt sig in i Täby Park AB innan jag började. Nu har vi tagit in en extra konsult som tittat. Vi har skulder på 300 miljoner och det kommer in mellan 300-400 miljoner. Skulle det finnas pengar eller säkerheter så skulle vi ha hittat en finansiär. Jag hoppas vi kan hitta en samsyn och höja hela hästsporten.

– Det är först efter år 2034 som TPAB-medel kommer men vi vet inte när, det kan dröja ända till år 2070 innan slutbetalning kommit.

Bröderna Reuterskiöld får medhåll av travprofilen Lutfi Kolgjini.

Följ ämnen i artikeln