Det kan bli svårt för Victory Tilly

Citation floppade ur rejält uppe i Dannero i lördags.
Än så länge har vi ingen riktig förklaring på hans svaga lopp.

Den enda teorin vi har nu, innan vi fått svar på alla prover, är att hans balans inte fungerade och att han inte fick rätta fästet på den kladdiga banan.