Segerchans på två av tre hästar

Bara tre hästar med från vårt stall i V75 i morgon.
Men två av dem har ändå bra chanser att blanda sig i segerstriden om det stämmer till lite med positionerna.

Reijo Liljendahl om helgens V75

Diggger Crown (V75-3) gör det för det mesta väldigt bra.