Challe: ”Kanske är det långsökt”

Favoriten

Jag underskattade 9 Fama Currit senast men det gör jag inte om, från framspår hade jag spikat men nu blir det gardering.

Outsidern