Challe Berglunds V75-tips

”Det finns ingen utpräglad favorit”

V75-1

Favoriten

Efter de starka insatserna i såväl försök som final i E3 gjorde 12 Labero Broline en slät figur i Kriterieförsöket.