Hästägare sökes

TRAV

Nu ska STC locka fler personer att skaffa häst.

Under året som gick försvann 600 hästägare.

– Vi har jobbat fram en handlingsplan för att få nya ägare och behålla de gamla, säger Johan Abenius på STC.

Svenska travsportens centralförbund har gjort en undersökning bland hästägare hos A- och B-tränare för att se vad det är som driver dem att ha travhästar.

– Det här är en prioriterad fråga. Att det finns hästägare är grunden i vår verksamhet. Historiskt har vi gjort för lite i rekryteringen, säger Johan Abenius.

Undersökningen bland omkring 1 000 hästägare visade att det är olika saker som driver hästägarna.

– På amatörsidan är hästen viktig och att man får starta hästen någon gång. På A-sidan är det viktigare med själva tävlingsmomentet. Men man skaffar inte häst för att tjäna pengar, säger Johan Abenius.

Det visade sig att kostnaderna för att ha häst börjar bli allt för höga.

– Vi ska försöka komma fram till hur man kan underlätta. Då pratar vi inte bara höjda prispengar. Det krävs mer, säger han.

STC ska bland annat tillsammans med ATG, travtränare och Kanal75 jobba fram en handlingsplan där man delar upp olika åtgärder som ska genomföras.

– Det kan vara att alla hästägare ska få ett hederspris och få komma till vinnarcirkeln oavsett storleken på loppet. Det kan vara den enda gången som man får komma till vinnarcirkeln. Eller att hästägare och inte bara tränaren och kusken ska stå med namn när man vinner ett lopp, säger han.

En annan idé är att skicka ut ett välkomspaket till varje ny hästägare

– Hästägarna är en extremt viktig grupp. De är dem som spelar och går mest på trav, säger han.

En annan trend som man STC har sett är att det blir allt färre män som är B-tränare.

– Bland dem som är över 50 år finns nästan inga kvinnor. Bland dem som är under 40 år är det en kraftig dominans av kvinnor. Det är jättebra att det finns kvinnor inom sporten, men det får inte bara blir kvinnor, säger han.

Hur ska ni göra för att stoppa den här utvecklingen?

– Vi för försöka att öka tillgängligheten och inte ställa krångliga krav.

Under det här året ska handlingsplanen arbetas fram och sedan ska åtgärderna genomföras.