”Är i gammalt gott slag”

Intervjuer till V75

V75-1

1 Oki to Chill (Troels Andersen) ska det vara fortsatt bra med så vitt vi kan bedöma. Hästen är jämn.

ARTIKELN HANDLAR OM