Travdirektörerna får ett års fängelse

Dömda för grovt bokföringsbrott.

TRAV

Hovrätten för Nedre Norrland fastställde straffet för de båda tidigare storsatsande hästägare från Medelpad, som i pressen kallats ”travdirektörerna”. Precis som tingsrätten döms 46- och 50-åringen till ett års fängelse för bland annat grovt bokföringsbrott.

De båda travdirektörerna ägde flera välkända och framgångsrika travhästar tidigare och deras bolag i IT-branschen var mycket framgångsrikt kring millennieskiftet.

Hovrätten ansåg att straffvärdet var minst två år, men valde att ge rabatt på strafflängden på grund av åklagarkammarens långsamma utredningstakt, som man anser kränkt travdirektörernas rätt till rättegång i skälig tid. Det är drygt sex år sedan travdirektörerna delgavs misstanke om bland annat bokföringsbrott.

Om travdirektörerna kommer att överklaga till Högsta domstolen är inte bestämt.

– Om vi ska begära prövningstillstånd är en sak vi får diskutera, säger advokat Johan Sterner till Sundsvalls tidning.

KANAL75