Detta har hänt

Inget arbete fick göras på banan

TRAV

En presenning rasade vid en skyltning och skrämde hästarna som sedan sprang ihop.

Trots skador lyckades Tsar d'Inverne springa in 3,5 miljoner kronor innan han tvingades avlivas.

29 april 2004 genomförde Robert Bergh ett snabbjobb med Peter Forsbergs häst Tsar d'Inverne på Bergsåker inför Finlandia-Ajo i Helsingfors. Robert Bergh hade då använt anläggningen för träning i tio års tid för sina hästar.

Plötsligt rasade en presenning på fem gånger tre meter ner till marken när ett par arbetare skulle byta ut ett par reklamskyltar. När presennigen föll till marken passerade Robert Bergh med Tsar d'Inverne och Ulf Eriksson med Stars n´Bars. Hästarna blev skrämda, körde in i varandra och kastade av sina kuskar och rusade iväg herrelösa runt travbanan.

Olyckan innebar att Tsar d'Inverne inte kunde tävla under perioden 29 april-24 juni 2004. En period med flera planerade starter i storlopp där hästen hade goda segerchanser.

Tsar d´Inverne gjorde ytterligare 17 starter och tjänade 3,5 miljoner kronor efter olyckan. Han vann bland annat Europeiskt Femåringschampionat samt Jämtlands Stora Pris.

Hästens veterinär menar att det uppstod en spricka i menisken vid olyckstillfället samt att hästen ömmade vid böjning av benet. 2006 var läget så allvarligt att Tsar d’Inverne tvingades avlivas.

Arbetet fick inte utföras

Norrlands Travsällskap ansvarar för säkerheten för de aktörer som tränar på Bergsåkers travbana.

Ansvariga för reklamskyltar på Bergsåker var H-O Bergmans Reklam AB. Arbete med reklamskyltar på travbanan fick ej utföras före klockan 12.00 eftersom träning förekom på banan. Syftet med dessa regler är att ge säkerhet och trygghet till tränare och hästar.

Undantag från reglerna måste godkännas av anläggningschefen Tord Uppling. Just den dag olyckan inträffade hade H-O Bergmans Reklam AB överlåtit ansvaret åt en annan firma, Norrlands Hall och Kapell AB att sätta upp banderollen som orsakade olyckan klockan 11.30.

Något som inte hade godkänts av Uppling. Inte heller Robert Bergh och Ulf Eriksson hade fått någon uppgift om att några arbeten skulle utföras på banan. I och med att banan skulle vara stängd för fram till 12.00 för träning fäste inte Bergh och Eriksson någon uppmärksamhet på något arbete med reklamställningarna.