”Han riskerar yrkesförbud”

Nu har Leif Silbersky lämnat in Åke Svanstedts överklagan

Foto: Andreas Bardell
TRAV

Nu har Åke Svanstedts försvarsadvokat Leif Silbersky lämnat in en överklagan.

Försvaret menar att tingsrättens domen kan få allvarliga följder för Svanstedt.

– Han riskerar yrkesförbud helt eller delvis om tingsrättens dom inte ändras, skriver Silbersky.

Fram till den 12 januari har Åke Svanstedt, Carl Johan Jepson och Glenn H Persson på sig att lämna in sin överklagan.

Redan nu har Leif Silbersky, Åke Svanstedt försvarsadvokat, lämnat in en överklagan till Skaraborgs tingsrätt.

Silbersky yrkar på att att hovrätten ska ändra domen i sin helhet och befria Svanstedt från återbetalningsskyldighet av rättegångskostnader.

Han menar att att tingsrätten inte har kunnat visa att Svanstedt har gjort sig skyldig till något brott.

”Det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar skall få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor”, skriver Leif Silbersky.

Ett annat skäl att pröva Svanstedts fall är att han riskerar att få yrkesförbud.

”Det finns synnerliga skäl till att pröva hans överklagande eftersom Svanstedt, som tingsrätten har antecknat, riskerar yrkesförbud helt eller delvis om tingsrättens dom inte ändras”, skriver Silbersky.