STC: Vi ska gå till botten med det här

Travförbundet om dödolyckorna på Åby

TRAV

Fyra döda hästar på två månader - på samma bana.

Svenska Travsportens Centralförbund (STC) förstärker nu sina resurser för att se om det finns någon gemensam nämnare bland olycksfallen som inträffat på Åbytravet i höst.

– Ännu har vi inte hittat något, men det betyder inte att det inte finns, säger veterinär Stig Hägglund på STC.

Foto: KANAL75

Det började med att Immenso November föll ihop och dog i ett V75-lopp 19 september. Inom loppet av två månader har sedan hästarna Keep Balance, Aros Jesse och Ay Caramba också dött i samband med tävling på Åbytravet.

– Det är djupt tragiskt och helt unikt. Vi har högprioriterat utredningen för att verkligen reda ut vad som har hänt, säger Stig Hägglund.

I Sverige körs ungefär 100 000 travlopp per år. Att hästar dör under tävling är mycket ovanligt, men något som inträffar med i snitt fyra fall per år.

Att den siffran tangerats inom en kort tidsperiod och dessutom på samma bana har naturligt nog lett till spekulationer om att det finns något samband. Obduktionsrapporterna på de tre första fallen har emellertid talat emot det.

Markant avvikande

Immenso November visade sig vara så kallad lungblödare och dog av ett sprucket blodkärl. Keep Balance led av en bakteriell infektion medan Aros Jesse hade ett medfött hjärtfel.

– Man ska veta att de här rapporterna bara är preliminära, men att dödsorsakerna avviker så markant från varandra talar emot att det finns någon gemensam nämnare. Nu genomförs slutobduktionerna när man använder lite finare diagnostik och tittar på vävnader. Även om jag begärt att man ska skynda på processen så är det mycket jobb och tar sin tid. Vi förväntar oss att få resultatet för Immenso November inom kort.

Så det är ingen epidemi som drabbat Åby-regionen?

– Om vi haft några indikationer på att det rörde sig om något smittsamt så hade vi vidtagit åtgärder redan. Att det i dagsläget inte finns någonting som tyder på samband mellan fallen betyder däremot inte att vi rycker på axlarna och konstaterar att det är slump. Det här är så allvarligt att vi har omprioriterat vår verksamhet för att verkligen gå till botten med det här, säger Stig Hägglund.

STC har på grund av dödsfallen valt att påminna tränare och ägare runt om i landet om dessa råd:

– Förvissa er om att häst som skall starta är frisk. Vid minsta misstanke om sjukdom stryk hästen från tävling. Kontakta din veterinär för rådgivning.

– Ta kroppstemperaturen på hästen regelbundet.

–Ta blodprov vid behov.

– Använd pulsklocka i vardagen för att i tidigt skede av en infektion upptäcka förändringar i pulsfrekvens. Pulsklocka är tillåten i samband med tävling, och beslutet att tillåta denna vid tävling är bland annat. för att kunna upptäcka förändringar i frekvens och avbryta en eventuell start.

– För de som har möjlighet, och behov är påkallat samt där förutsättningar finns så endoskopera svalg före tävling.

– Ge akt på allmäntillstånd, aptit etc.

Robin Johansson7KANAL75