STC: Hans licens kan bli indragen

TRAV

Åke Svanstedts tid som travtränare kan vara över om han blir fälld.

– Hans licens kan bli indragen, säger Göran Wahlman, förbundsjurist på STC.

Bara en gång tidigare har STC tvingats att dra in en proffslicens.

– Vi drog in Mikael Demmers licens efter att han skulle ha fifflat med betäckningar. Han överklagade och vi nådde sedan en förlikning i fallet. Det är mer vanligt att vi tvingas dra in amatörlicenser. Oftast är det amatörer som brister i djurskyddsbestämmelserna, säger Göran Wahlman.

Vad händer med Åke Svansteds licens om han blir fälld?

– Döms han enligt åtalet så måste vi pröva fallet enligt två av våra licensbestämmelser. Om det bryter mot åsidosatt djurskyddsbestämmelse eller om det handlar om brottslighet med anknytning till travsporten. Det görs sedan en prövning i vår kommitté som handlägger licenser.

Vid en fällande dom, hur lång tid kan Åke Svanstedts licens bli indragen?

– Det kan jag inte svara på. I ett sånt fall gör man efter ett tag en prövning för att se hur personen har skött sig och om det är lämpligt att han återfår licensen.

Kan Åke Svanstedt tävla utomlands vid en eventuell indragen licens?

– Han får inte tävla inom Europa (UET). Det är det jag kan säga.