De ska styra Solvalla – här är nya styrelsen

TRAV

Solvalla har fått en ny styrelse.

På måndagskvällen byttes samtliga ledamöter i Stockholms Travsällskap utom en ut.

Ny ordförande blev banans tidigare vd Anders Lindh.

Foto: Kanal 75
Anders Lindh.

Efter en turbulent vår där hela styrelsen ställde sina platser till förfogande 27 april har nu Solvalla fått en ny ledning.

Orsaken till turerna har varit anklagelser om ekonomiska oegentligheter mellan åren 2006-2008 vilket utmynnat i en utredning hos Ekobrottsmyndigheten.

– Jag vill inte kommentera eller recensera den tidigare verksamheten, nu ser vi framåt, säger Anders Lindh som var vd för Solvalla under åren 1998-2004 och arbetar som generalsekreterare i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT).

Valberedningens förslag på ny styrelse antogs i sin helhet där Peter Wallin, som valdes in i april i fjol, var den ende som fick behålla sin plats.

– Förutom att själva tävlingarna ska fungera så blir vår viktigaste fråga att främja ett aktivt ägande av travhästar. Den frågan har bäring på alla andra frågor som uppfödning, publiken och spelet.

– Vidare kommer värdegrundsarbete vara en viktig del av den verksamhetsplan vi nu ska ta fram. Det bygger på att vi diskuterar kring vad som är okej och inte okej, och det gäller alla frågor från hur verksamheten hanteras till djurskyddet. Solvalla ska vara ett föredöme på alla plan, säger Anders Lindh.

De övriga styrelseledamöterna som valdes in var: Gunnie Carnestedt, Björn Damm, Peter Engblom, Björn Frössevi, Markus Gustafsson, Pelle Lindberg och Patrik Olsson.

Robin Johansson/Kanal75