Uppfödarna: Vi kräver åtgärder

Foto: ALN
ASVT kräver ett åtgärdpaket för att rädda branschen.
TRAV

Nu ska avelsföreningen försöka lösa krisen bland uppfödarna.

De kräver ett gemensamt åtgärdspaket från ATG och Svensk Travsport för att rädda uppfödarna och sporten.

”Vi upplever att dagens läge är mycket problematiskt med bristande framtidstro, ett minskande antal uppfödare, allt färre hästar och en klart försämrad ekonomi”, skriver föreningen i ett uttalande.

Vid helgens årsstämma kom Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen, ASVT, fram till att det krävs ett åtgärdspaket för att rädda aveln och sporten. De menar att dagens situation för uppfödarna är allvarlig och något måste göras.

”Dagens situation påverkar inte bara uppfödarna utan har stor betydelse även för sporten, spelet och de gröna näringarna”, skriver ASVT.

Till grund för uttalandet ligger dels föreningens egna utredning och en enkät bland ASVT:s medlemmar. Enkäten visar bland annat att 37 procent av uppfödarna avser att helt ha slutat med avel och uppfödning om tre år.

”Känna framtidstro”

ASVT vill nu diskutera ett åtgärdspaket tillsammans med Svensk Travsport och ATG för att öka hästägandet och återskapa framtidstron hos uppfödarna.

”Uppfödarna måste ges incitament för att känna framtidstro. Vi måste gemensamt ta fram ett åtgärdspaket”, skriver föreningen.

Avelsföreningen vill att resultatet av diskussionerna blir ett gemensamt åtgärdspaket i syfte att återställa tron på framtiden och investeringsviljan hos de svenska travhästuppfödarna.

FAKTA

Punkterna som ska tas upp i åtgärdspaketet

Den svenska hästbasen

Den nedåtgående trenden måste brytas

Kvaliten på avelsmaterial måste säkerställas

Avel är ett långsiktigt arbete, resultat syns inte förrän om fem-sex år

Sportens fördelningspolitik

Fördelningen mellan medel och insatser inom sporten är inte tillfredsställande

Hästägarfrågan

ASVT vill öka intresset för att äga häst och vill att äga häst ska vara en upplevelse

ARTIKELN HANDLAR OM