Challe: Behöver få en smygresa

Se dagens bästa travspel.

Challe Berglund

DAGENS SÄKRA

11 Intruder Kronos i V65-6, DD-2, tog senast hand om ledningen och släppte inte någon in på skinnet.