Rätta V64-raden här

TRAV

V64-1: 5 Real De Rabut – Robert Bergh

V64-2: 3 Twist Life – Robert Bergh

V64-3: 8 Nordblomma – Gunnar Melander

V64-4: 1 Draw The Line – Torbjörn Jansson

V64-5: 12 Parkin – Henrik Svensson

V64-6: 15 Farmfurir – Per Gustafsson

UTDELNING
6 rätt: 5 567 kr

5 rätt: 38 kr

4 rätt: 7 kr