Förbundet: ”Brevet är fullständigt fel”

Överveterinären Peter Forssberg kritisk till Stig H Johanssons brev – anser att det innehåller rad sakfel

TRAV

Stig H Johanssons brev till Svensk Travsport kritiseras hårt av förbundets överveterinär Peter Forssberg.

Enligt Forssberg innehåller brevet flera sakfel.

– Om han vill sätta igång en rättsprocess i civil domstol mot oss så välkomnar jag det. Men det kommer att bli kostsamt för honom, säger Peter Forssberg.

Innan Stig H Johansson i onsdagskväll fick beskedet att Wellino Bokos B-prov var negativt, formulerade han ett öppet brev riktat mot travförbundet Svensk Travsport. Syftet var att skapa debatt. I brevet pekar Stig H Johansson på en rad brister i det regelverk som finns kring dopning inom travsporten.

Nu reagerar förbundets överveterinär Peter Forssberg som tagit del av brevet.

Han är inte alls nöjd med innehållet.

– Jag tycker att det kanske är lite tråkigt. Det innehåller så mycket felaktigheter som skapar en onödig och snedvriden debatt, säger Peter Forssberg.

– Vi tar 4 000 prover per år och en handfulla är positiv. Det visar utmärkt att regelverket fungerar och att tränarna lyckas hålla rent omkring sig, fortsätter han.

”Är sakfel”

Överveterinären vänder sig också mot att små mängder av otillåtna medel i en starthästs kropp inte ska vara relevanta.

– Det är ett sakfel. När man medicinerar är det med små mängder. Då kan man inte hitta stora mängder. Ett annat krux är att smärtstillande medel har 14 dagars karenstid. Efter fyra-fem dagar kommer det ner till de här små värdena. Och då finns det de som fuskar och startar för tidigt eller de vars hästar fått i sig en liten mängd på annat sätt. Men resultatet blir det samma. Det kan vi inte veta på förhand vad som varit fusk och inte.

– Sedan 1990 har vi tagit 30 000 prover, tre gånger har B-provet och A-provet inte stämt överens. Att alla andra hästar ska få fortsätta starta är fullständigt otänkbart. De här andra hästarna har bevisligen haft verkningssamma mängder i sig.

Ingen anledning till ändring

Peter Forssberg ser heller ingen anledning till att göra några direkta ändringar i regelverket.

– Regelverket är bra, men som alla regelverk med regler är de trubbiga. Det ska passa in i så många oändliga händelseförlopp. Det finns aldrig de regelverk som är fullständigt kompletta och som klara av alla situationer. Men den kompromiss som vi har med regelverket tycker jag är bra.

Öppnar för civil process

I sitt brev avslutar Stig H med att han gärna ser en civil process om förbundet inte lyckas med att ”vidta adekvata åtgärder”.

”Om Svensk Travsport inte själv kan vidta adekvata åtgärder tycker jag att intresseorganisationerna skall driva en civil process för att få nödvändiga förändringar till stånd.”

Något Forssberg välkomnar.

– Två gånger tidigare har regelverket nagelfarits av domstol. Och man har kommit fram till att så länge det följs så begås inga fel.

– Han med intresseorganisationer får gärna sätta igång en rättsprocess. Men det kommer att bli kostsamt för honom. Jag känner mig trygg.

Här kan du läsa Stig H:s hela brev.

Trav365, Minimedia